ถังบรรจุ LNG แบบเต็ม

ชั้นนำของจีน ถังเก็บเอทิลีนถังบรรจุเต็ม ตลาดสินค้า